Selimo se na novu adresu!

Selimo se na novu adresu!

Bulevar Milutina Milankovića 27, Novi Beograd.

Naša flota se iz ulice Jurija Gagarina 25 seli na novu adresu - Bulevar Milutina Milankovića 27, Novi Beograd.

Kvalitet naše usluge je ostao nepromenjen. Posetite nas!