Zaštita podataka o ličnosti

Kompanija Car Rental doo sa sedištem u ulici Jurija Gagarina 25, 11070 Beograd, MB 20128003, PIB 104246466, nosilac licence za AVIS na teritoriji Republike Srbije ovim obaveštava svoje klijente/korisnike o obradi njihovih ličnih podataka. Podaci se obrađuju na zakonit, pošten i transparentan način, koji obezbeđuje odgovarajuću zaštitu podataka o ličnosti. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima (ime i prezime, email adresu i kontakt telefon) za poslovanje, u skladu sa dobrim poslovnim običajima, u svrhu postupanja po zahtevu klijenta/korisnika: informisanja klijenata/korisnika (davanje ponuda) prema postavljnom upitu, obaveštavanja klijenata/korisnika o trenutnom statusu predmeta i informisanje klijenata/korisnika o uslugama koje pružamo na osnovu njihove saglasnosti.

Podatke čuvamo u roku koji je neophodan za ostvarivanje svrhe obrade, postojanja zahteva, odnosno do trenutka kada klijent/korisnik svojevoljno otkaže Saglasnost za informisanje. Klijent/korisnik je u mogućnosti da nam na email: aleksandar.milosevic@avis.rs, prosledi zahtev za otkazivanje saglasnosti. Opoziv saglasnosti ne utiče na dopuštenost obrade pre opoziva.

U naše ime obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca/korisnika i da se prikupljeni podaci neće koristiti ni u koje druge svrhe shodno Zakonu. Naši klijenti/korisnici imaju mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne žele da se izbrišu sa mailing lista. Svi podaci o kupcima/korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u kompaniji Car Rental doo odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Klijent/korisnik ima pravo da podnese pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, ako smatra da je obrada podataka o njegovoj ličnosti izvršena suprotno odredbama Zakona. Pritužba se može podneti pismenim putem na adresu: Bulevar kralja Aleksandra 15, 11120 Beograd ili elektronski na e-mail: office@poverenik.rs Kupac/korisnik je dužan da prilikom unosa podataka, proveri ispravnost istih. Ukoliko dođe do pogrešnog unosa, možete nas kontaktirati putem Kontakt forme ili putem telefona na: 0800 200 100 ili 011 20 97 062.

Pored navedenih prikupljamo, analiziramo i obrađujemo statističke podatke o našim uslugama koje naši posetioci traže, kao i o pojedinačnim delovima naše web stranice koje posećuju. Ove podatke koristimo da bismo poboljšali ponudu i izgled naših stranica, i omogućili Vam jednostavnije korišćenje, sigurniju i udobniju kupovinu.

Saglasnost i promena uslova

Korišćenje naših servisa podrazumeva saglasnost korisnika sa Opštim uslovima najma. Car Rental doo se obavezuje da će se pridržavati svega navedenog, a sve promene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj stranici i slanja e-mail obaveštenja svim registrovanim korisnicima.

Lice za zaštitu podataka o ličnosti
Ime i prezime: Aleksandar Milošević
Adresa: Jurija Gagarina 25, 11070 Beograd
Email: aleksandar.milosevic@avis.rs
Telefon: +381 11 36 76 644
Telefon: +381 62 800 21 85